+48 504 430 660 odszkodowania.sps@wp.pl
Marczak - Odszkodowania i zadośćuczynienia - Biuro w Zduńskiej Woli

Potknięcie i poślizgnięcie

Potknięcia, poślizgnięcia oraz upadki w miejscach publicznych zdarzają się często i mogą dotyczyć każdego z nas. Nierówności chodników, śliskie drogi są przyczyną wielu złamań i zwichnięć kończyn. Poślizgnięcia na mokrych podłogach w supermarketach, urzędach i innych miejscach publicznych mogą prowadzić do  bardziej lub mniej poważnych ran i urazów, takich jak złamania kości, stłuczenia, zadrapania itp.
 
Za szkodę zawsze odpowiada ten, którego działanie lub zaniechanie w działaniach doprowadziło do jej postania. Zapewnienie odszkodowania jest obowiązkowe, gdy zaistniały jednocześnie trzy przesłanki:

 • w zdarzeniu wystąpiła szkoda (np. złamanie kości),
 • szkoda wywołana była określonym zaniechaniem (np. nieodśnieżeniem chodnika),
 • istnieje związek pomiędzy powstałą szkodą, a działaniem (bądź zaniechaniem), z którym związany jest obowiązek odszkodowawczy (np. zobowiązany podmiot nie oczyścił chodnika).

Poszkodowani, którzy doznali uszczerbku na zdrowiu w wyniku potknięcia lub poślizgnięcia mogą ubiegać się:

 • jednorazowego odszkodowania za koszty leczenia (leki, sprzęt rehabilitacyjny, badania, operacje, dojazdy do lekarza, itp.),
 • zadośćuczynienia za doznane straty niematerialne,
 • jednorazowego odszkodowania za zniszczone w wyniku wypadku mienie, np. telefon,
 • renty (z tytułu częściowej lub całkowitej niezdolności do pracy, zwiększonych potrzeb lub zmniejszonych widoków na przyszłość).

O odszkodowanie  za  wypadek  na  chodniku  można  ubiegać się  wtedy,  gdy  nie  jest  on  utrzymany w odpowiednim stanie. Chodnik nie może mieć nierówności, dziur, odstających fragmentów, które narażają pieszego na potknięcie się i przewrócenie. Nie powinny znajdować się na nim tłuste i śliskie plamy, np. po oleju samochodowym. Zarządca chodnika zobowiązany jest do odśnieżania i odladzania drogi dla pieszych. Podczas prac remontowych teren nimi objęty powinien być odpowiednio zabezpieczony.

W sklepach, supermarketach, galeriach handlowych obsługa jest zobowiązana do zapewnienia klientom bezpieczeństwa podczas zakupów.

Aby uzyskać odszkodowanie, należy z pełną dokumentacją zgłosić się do zarządcy chodnika, jego dzierżawcy lub firmy odpowiedzialnej za stan drogi dla pieszych. Podmiot odpowiedzialny może wskazać numer polisy i ubezpieczyciela, do którego trzeba zgłosić wypadek lub zrobi to za poszkodowanego. Ubezpieczyciel ma 30 dni na rozpatrzenie sprawy.

Na zgłoszenie wypadku poszkodowany ma 3 lata, chyba że wypadkowi uległa osoba niepełnoletnia (wtedy może ona zgłosić szkodę do 20 roku życia, nawet jeśli opiekun zawarł wcześniej ugodę) lub gdy w konsekwencji wypadku podmiot odpowiedzialny za wypadek został skazany wyrokiem karnym (wtedy czas na zgłoszenie wydłuża się do 20 lat od wypadku).

W dochodzeniu roszczeń mogą okazać się pomocne:

 • protokół sporządzony na miejscu wypadku przez straż miejską,
 • dokumentacja sporządzona przez pracowników pogotowia ratunkowego (jeśli zostało ono wezwane w związku z wypadkiem),
 • dokumentacja medyczna, sporządzona przez lekarza.

Na tej podstawie oraz w oparciu o zgromadzone rachunki (za wizyty lekarskie, rehabilitację, wykonane zabiegi i inne) można ubiegać się o odszkodowanie za poniesione obrażenia oraz odpowiednią jego wysokość. Bardzo przydatnym dowodem w postępowaniu odszkodowawczym są zeznania świadków, którzy widzieli upadek oraz zdjęcia, dokumentujące zaniedbanie w obowiązkach zarządcy drogi dla pieszych.

Ofierze wypadku, niezależnie od wypłaconego odszkodowania należy się zadośćuczynienie, jeżeli zdarzenie skutkowało niematerialnymi stratami: bólem, cierpieniem,  lękiem, itp. Jeżeli skutki wypadku są poważne warto o nie walczyć nawet na drodze sądowej.

Jeśli potknąłeś się, przewróciłeś lub uderzyłeś o wystający element wskutek czego doznałeś uszczerbku na zdrowiu i chcesz ubiegać się o odszkodowanie, zgłoś się do nas. Pomożemy Ci ustalić podmiot odpowiedzialny i uzyskać możliwie najwyższą kwotę w ramach odszkodowania i zadośćuczynienia za wypadek.

Oferujemy:

 • bezpłatną analizę sprawy,
 • weryfikację roszczeń,
 • pomoc w gromadzeniu dokumentacji,
 • uzyskanie  adekwatnego do powstałej szkody odszkodowania,
 • pomoc doświadczonego prawnika w dochodzeniu roszczeń na drodze przedsądowej i sądowej.

Nie bierzemy odpowiedzialności za skutki zastosowania w praktyce informacji wynikających z powyższego wpisu. Zasadne jest skonsultowanie się z prawnikiem – adwokatem bądź radcą prawnym przed podjęciem jakichkolwiek działań prawnych.