+48 504 430 660 odszkodowania.sps@wp.pl
Marczak - Odszkodowania i zadośćuczynienia - Biuro w Zduńskiej Woli

Jak działamy?

  1. Skontaktuj się z nami (telefonicznie lub przez pocztę internetową).
  2. Umów się i zasięgnij porady naszego prawnika, który dokona bezpłatnej analizy i szacunkowo wyceni roszczenia.
  3. Podejmij decyzję o współpracy z naszą firmą.
  4. Skompletuj i przekaż prawnikowi niezbędne dokumenty.
  5. W oparciu o kompletną dokumentację prawnik skrupulatnie oceni rozmiary szkody oraz sformułuje i wystosuje roszczenia odszkodowawcze do odpowiedniego towarzystwa ubezpieczeniowego lub podmiotu zobowiązanego do naprawienia zaistniałej szkody.
  • Reprezentujemy klientów w negocjacjach i wymianie korespondencji z ubezpieczycielem.
  • Reprezentujemy i wspieramy klientów zarówno na etapie polubownym jak i sądowym dochodzenia należnych roszczeń.
  • Nie zwlekamy z wypłatą odszkodowania.
  • Świadczymy pomoc 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.